Üdvözöljük a Francia Tanszék honlapján!

Tisztelt Érdeklődő!

Szeged a hazai frankofónia euro-regionális központja – s ez minden bizonnyal a francia nyelv- és kultúraközvetítés sok évtizedes magas színvonalú hagyományának köszönhető. Azoknak a feledhetetlen tanáregyéniségeknek, akik generációkat tettek fogékonnyá a francia nyelv és kultúra iránt. Ebben a munkában kitüntető szerepet játszik ma is a Francia Tanszék, amely büszkén vallja, hogy a Kolozsvárról 1921-ben áttelepített egyetem francia nyelvet és filológiát oktató intézetének jogutódja. 

A modern filológia hagyományait megteremtő nagy formátumú oktató-kutató generációk nyomdokain, a Zolnai Bélától napjainkig közel egy évszázados tradícióra visszatekintő szegedi Francia Tanszék mára a francia nyelv, irodalom- és nyelvtudomány, valamint a frankofón civilizáció és kultúra kutatásának és oktatásának egyik legjelentősebb magyar és nemzetközi viszonylatban is elismert, több területen iskolateremtő intézménye lett. E vitalitását vélhetően a történelem diktálta gyors adaptálódási képességének köszönheti, amelyre manapság talán még nagyobb szüksége van, mint története során eddig bármikor.

De miért is? Azért, hogy a francia szakra érkező diákokat – amellett, hogy piacképes ismeretekkel és magas szintű nyelvtudással láthassa el – a technokultúra jelenségeit értelmezni képes, a kultúrák közt közvetíteni kész bölcsészekké nevelje, mégpedig az elmúlt évtizedek digitális forradalma nyomán látványosan átrendeződő, változékony társadalmi-gazdasági tér igényeinek megfelelően, miközben a tudományok iránti elhivatottságát, a humán kultúrába vetett bizalmát megőrzi, kiválóságát tovább gyarapítja új gondolkodó tanár- és kutatónemzedékek felnevelésével.

Egyszóval nem lehet elég, ha « csak » kiváló szaknyelvi tudást adó iskolaként gondolunk e nagy hagyományú intézményre. Meggyőződésünk, és a számadatok is ezt igazolják, hogy a humaniórák jelenkori krízise ellenére a társadalomnak égető szüksége van kiművelt, szellemes, kreatív, az eltérő kultúrák értelmezésében jártas érzékeny, gondolkodó fiatal emberekre. Ennek megfelelően a Francia Tanszék három képzési szinten, alap-, mester- és doktori képzésein változatos tudományterületi kompetenciák mentén olyan magas szintű képességek kialakítását és fejlesztését kínálja az ide jelentkező diákoknak (élő francia nyelvtudás, tolmács-fordítás, írás- és kommunikációs készség, kreatív gondolkodás, szintetizálás, elemzés), amelyek a tudományos kutatás vagy a franciatanári pálya hagyományos perspektívája mellett a kreatív ipar területén már az alapképzésben megszerezhető diplomával is nagyon hamar hasznosulnak.    

Gyimesi Timea
tanszékvezető