Rólunk

A Francia Tanszéken folyó alapképzésre a felvi.hu oldalon az Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak Francia szakiránya megjelölésnél lehet jelentkezni.  Az alapképzés egy nappali tagozatos 6 féléves, átfogó ismereteket kínáló képzés francia nyelven. Az ide beiratkozó hallgató betekintést kap a francia nyelv rendszerébe, a francia nyelvészetbe, megismeri Franciaország történelmének nagy korszakait, eseményeit, földrajzát, irodalmát, művészetét, (mozgó)képi kultúráját. Megérti a frankofónia jelentéséttartományait, gazdagságát, a frankofón országok sokszínű kultúráját, a sokféle franciát, a kultúrák korszakunkra jellemző mediációját. Felismeri és véleményt alkot a jelen kor nagy kihívásairól, miközben folyamatos nyelvfejlesztés révén szakembereink és nyelvi lektoraink segítségével C1 szinten elsajátítja e kultúra a nyelvét, a franciát. Mert – ahogy mondani – szokás: ” Ce qui fait la différence, c’est le français !

Az alapkézés után francia nyelvű tanulmányokat a 4 féléves mesterképzésen lehet folytatni, amely differenciált szakmai ismeretek elsjátítását teszi lehetővé, illetve elősegíti a mester szintű nyelvtudás (C2) kialakítását. Mester szinten a hallgató megszerzi a tudományos kutatáshoz szükséges kompetenciákat.

Oktatóink magasan kvalifikált, nemzetközileg is elismert kutatók.
Magyarországon egyedülálló módon a Tanszék önálló doktori (PhD) képzési programot (8 félév) kínál francia irodalom és kultúra területén.

Francia szakos tanulmányokat két képzési formában (osztott, illetve osztatlan képzésben) lehet végezni (amelyek között van lehetséges átmenet):

  •  Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak, Francia szakirány BA (3 év) + Francia nyelv, irodalom és kultúra MA vagy Fordító-Tolmács MA (2 év)
  • Francia Nyelv és Kultúra tanára – osztatlan képzés (OT) (5+1=6 év)

Az alapképzés 2. féléve után specializációk felvételére van lehetőség (50 kredit értékben)

  • a szakon belül Frankofóniák a digitális korban specializáció választható;
  • a szakon kívül az SZTE bármely 50 kredites specializációja választható (amennyiben a hallgató a specializáció bemeneti követelményeinek eleget tud tenni);
  • a szakon kívülről  (megfelelő, azaz B2 nyelvtudással) érkezőknek:  Francia középhaladó minor.