Rólunk

A romanisztika alapszak francia szakiránya egy nappali tagozatos 6 féléves alapszakos képzés. Átfogó ismereteket nyújt a francia nyelv történetéről és a mai francia nyelv rendszeréről, a francia irodalom meghatározó korszakairól, a frankofón országok földrajzáról, történelméről és a jelenkori frankofón civilizációról, valamint Franciaország művészetéről.

Oktatóink magasan kvalifikált, nemzetközileg is elismert kutatók, és Magyarországon egyedülálló módon a Tanszék önálló doktori (PhD) programmal rendelkezik mind francia irodalomból, mind francia nyelvészetből.

A Francia szakos tanulmányokat két képzés keretében lehet végezni:

– Romanisztika szak, francia szakirány BA (3 év) + francia nyelv, irodalom és kultúra MA (2 év)
Osztatlan tanári szakpár francia szak (5+1=6 év)

Az első év végén lehetőség van specializációk felvételére: a szakon belül az  50 kredites francia fordítói specializáció választható, illetve az SZTE bármely 50 kredites specializációja választható, amennyiben a hallgató a specializáció bemeneti követelményeinek megfelel.