Publikációk

Francia-magyar kéziszótár

Főszerkesztő: Pálfy Miklós
Szerkesztő: Farkas Ildikó
Tanszéki munkatársak: Gécseg Zsuzsanna, Vida Enikő
A szótár részletes leírása

Acta Romanica – folyóirat

Az Acta Romanica a Tanszék francia nyelvű publikációkötete, évente jelenik meg. Mostanában elsősorban az irodalmi doktori hallgatók, ill. az ebben a programban résztvevő oktatók publikálnak benne.

 

Köszöntőkötet

« prismes irisés »
Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes
Köszöntőkötet Penke Olga 60. születésnapjára
Szerkesztők: Gyimesi Timea, Koncz Beatrix, Kőrös Anikó, Kovács Katalin, Pálfy Miklós

“Tavasz jáde csigái” avagy “zöld kagyló-forma tavasz”
Köszöntőkötet Pálfy Miklós 65. születésnapjára
Szerkesztők: Kovács Katalin, Nagy Ágoston

 

 

Albert Sándor

 Albert Sándor: Fordítás és filozófia

A fordításelméletek tudományelméleti problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései

 

Gécseg Zsuzsanna

 Gécseg Zsuzsanna: A francia nyelvű argumentum pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája

 

 

Gyimesi Timea

Gyimesi Timea:
Szökésvonalak

 

 

Kiss Gabriella

Abbé Pierre: Istenem … miért?
Fordította: Kiss Gabriella

 

 

Abbé Pierre: Testvériség
Fordította: Kiss Gabriella

 

 

Joseph Wresinski: Szegények egyháza
Fordította: Kiss Gabriella

 

 

Kovács Katalin

 Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfajok hierarchiája
A francia festészetelméleti gondolkodás kezdetei

 

 

Bartha-Kovács Katalin és Szécsényi Endre (szerk.)
A tudom-is-én-micsoda fogalma
Források és tanulmányok

 

 

Kovács Katalin: A csend alakzatai a festészetben
Francia festészetelmélet a XVII-XVIII. században

 

 

Kovács Ilona

Kovács Ilona: Dilettánsok az irodalomban
Sade márki, Casanova et al.

 

 

 

Casanova: Casanova Velencéje – Irodalmi útikalauz
Fordította, szerkesztette: Kovács Ilona

 

 

 

Casanova: Plaisirs de bouche
Édition présentée par Ilona Kovács

 

 

Németh Jenő

Antoine Furetière: A polgárregény
Fordította: Újfalusi Németh Jenő

 

 

Pálfy Miklós

Pálfy Mikós: Regényhősök, archétípusok
Tíz tanulmány

 

 

Penke Olga

Penke Olga: Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák

 

 

 

Penke Olga: Műfaji kísétletek Besenyei György prózájában

 

 

Penke Olga kritikai kiadásában megjelent kötetei:
Bessenyei György: Rómának viselt dolgai

 

 

 

Bessenyei György: Időskori költemények

 

 

 

Dugonics András: Etelka

 

 

 

Szász Géza

Szász Géza: Le récit de voyage en France et les voyages en Hongrie (XVIIIe-XIXe siècles)