Kutatócsoportok

Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpont

A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke oktatóinak (Penke Olga, Szász Géza, Bartha-Kovács Katalin, Balázs Péter) kezdeményezésére jött létre a Francia Irodalom Doktori program keretein belül folyó kutatás kiszélesítésére 2007-ben, a szervezés és az adminisztráció ezen a kutatóhelyen valósul meg (címe: 6722 Szeged Egyetem u. 2.). A csoport 2014-ben kutatóközponttá alakult, kibővülve társtanszékek és más magyar intézmények kutatóival, akik a XVII–XIX. századi európai irodalommal kapcsolatos kutatásokat folytatnak. A kutatóközpont elnöke Penke Olga emerita professzor, az MTA doktora, titkára Balázs Péter habilitált egyetemi docens, a honlapon olvasható adatok gondozója Bartha-Kovács Katalin habilitált egyetemi docens.

TAGOK

Aradi Csenge – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program / acsenge@gmail.com

Balázs Péter – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Történeti Intézet / tantris17@hotmail.com

Bartha-Kovács Katalin – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Francia Tanszék / felibieme@freemail.hu

Dékány András – nyugalmazott egyetemi docens, PhD, SZTE Filozófia Tanszék / dekana@philo.u-szeged.hu

Fogarasi György – egyetemi docens, PhD, SZTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék / fogarasi@hung.u-szeged.hu

Gausz Ildikó – doktorjelölt, SZTE Történettudományi Doktori Iskola / ildiko.gausz@ek.szte.hu

Granasztói Olga – tudományos munkatárs, PhD, Budapest, MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoportm Debrecen / golga@t-online.hu

Hárs Endre – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Német Irodalom Tanszék / hars@lit.u-szeged.hu

Hász-Fehér Katalin – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Magyar Irodalom Tanszék / haszfeher@gmail.com

Hegyi Ádám – egyetemi adjunktus, PhD, SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék / hegyi@bibl.u-szeged.hu

Kovács Eszter – PhD, Szeged / esztkovacs77@gmail.com

Kövér Lajos – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Történeti Intézet / koverla@primus.arts.u-szeged.hu

Marjanucz László – tanszékvezető egyetemi docens, PhD, Új- és Legújabb-kori Magyar Történeti Tanszék / marjan@hist.u-szeged.hu

Molnár Luca – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program / luca.molnar@hotmail.com

Ocsovai Dóra – PhD, Budapest / doraocsovai@caesar.elte.hu

Orbázi Melinda – doktorjelölt, SZTE Francia Irodalom doktori program /  lindicsy@gmail.com

Papp Sándor – egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTE Középkori és Koraújkori Történelem Tanszék / papps@hist.u-szeged.hu

Pavlovits Tamás – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Filozófia Tanszék / pavlo@philo.u-szeged.hu

Penke Olga – emerita professzor, az MTA doktora, SZTE Francia Tanszék / polga@lit.u-szeged.hu

Péter Róbert – habilitált egyetemi adjunktus, PhD, SZTE Angol Tanszék / rpeter@lit.u-szeged.hu

Prohászka Erzsébet – doktorjelölt, SZTE Francia Irodalom doktori program / proerzs@yahoo.fr

Sulyok Anita – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program / sulyoka@gmail.com

Szabolcs Enikő – PhD-hallgató, SZTE Francia Irodalom doktori program / szabolcs.eniko@gmail.com

Szász Géza – egyetemi docens, PhD, SZTE Francia Tanszék / szaszgeza@gmail.com

Székesi Dóra – múzeumpedagógus, PhD, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark / szekesi.d@gmail.com

Szűr Zsófia – doktorjelölt, SZTE Francia Irodalom doktori program / szurzs@gmail.com

Tóth Ferenc – tudományos főmunkatárs, az MTA doktora, MTA Történettudományi Intézet / toth.ferenc@btk.mta.hu

Vajda Zoltán – habilitált egyetemi docens, PhD, SZTE Amerikanisztika Tanszék / vajda@lit-u-szeged.hu

 

CÉLOK

 • Egyéni és kollektív kutatómunka a magyar-francia felvilágosodás, valamint a XVII-XIX. századi európai irodalom témaköreiben.
 • Szövegkiadások és fordítások készítése a magyar-francia eszmei és irodalmi találkozások témaköreiben.
 • Műhelymunka: szemináriumok szervezése a folyamatban lévő kutatásokról.
 • Konferenciák szervezése, konferenciaanyagok, a korszakra vonatkozó eredeti kutatások, fordítások, dokumentumok kiadása.
 • Könyvek és monográfiák előkészítése.

A kutatás kiemelt területei

 • Eszmetörténeti, műfajtörténeti, kritikatörténeti kutatások a magyar és a francia irodalomban, a két kultúra találkozása terén, valamint a különböző európai irodalmakban a XVII. század közepétől a XIX. század közepéig.
 • A felvilágosodás filozófiája: politikai, filozófiai és vallási eszmék.
 • Történelemfilozófia, történetírás.
 • Memoár, történetírás, regény.
 • Az útleírás műfajának sajátosságai és szerepe a kultúrák találkozásában.
 • Művészetkritika, esztétika, festészetelmélet.
 • A felvilágosodás rövid műfajai (esszé, dialógus, levél, mese).
 • Szótárak és folyóiratok.

Kiadványok

Képek, Szövegek, Olvasatok. ’Felvilágosodás – Lumieres – Enlightenment – Aufklärung 1’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress Kiadó, 2012, 170 oldal.
 • Tartalomjegyzék
 • Könyvismertetés:
 • Bódi Katalin, Irodalomtudomány, 2013, 3. szám, 442-446.
 • Tóth Kálmán, reciti.hu, 2013/1268 http://reciti.hu/2013/1268
Traduire Diderot, ’Felvilágosodás – Lumières – Enlightenment – Aufklärung 2’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2013, 114 oldal.
 • Tartalomjegyzék
 • Könyvismertetés:
  • Élise Pavy-Guilbert, « Traduire Diderot, Felvilágosodás-Lumières-Enlightenment-Aufklärung », Szeged, JATEPress, 2013, 114 pages. ISBN 978-963-315-161-7 », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 2014/49, 297-302. https://rde.revues.org/5188
Lajos Hopp, Un épistolier et traducteur littéraire à l’orée des Lumières, ’Felvilágosodás Lumières – Enlightenment – Aufklärung 3’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2014, 185 oldal.
 • Tartalomjegyzék
 • Könyvismertetés:
Rendhagyó olvasatok, ’Felvilágosodás Lumières – Enlightenment – Aufklärung 4’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2016, 80 oldal.
 • Tartalomjegyzék
Szász Géza, „Ki fog itt segíteni?” A reformkori Magyarország képe a francia útleírásokban, Felvilágosodás Lumières – Enlightenment – Aufklärung 5’, Szeged JATEPress, 2016, 215 oldal.
 • Tartalomjegyzék
 • Könyvismertetés:Bene Krisztián, L’image de la Hongrie dans les récits de voyage français: Szász Géza: „Ki fog itt segíteni?” A reformkori Magyarország képe a francia útleírásokban, in Bene Adrián (szerk.) : Panorama des études françaises en Europe centrale. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszék, (ISBN 978-963-429-144-2) pp. 175-178. (Acta Romanica Quinqueecclesiensis)
Programok és tanulmányok, Felvilágosodás Lumières – Enlightenment – Aufklärung 6’, szerk.: Bartha-Kovács Katalin, Penke Olga, Szász Géza, Szeged, JATEPress, 2017, 216 oldal.
 • Tartalomjegyzék
 • Könyvismertetés:

Szakmai előzmények

Pályázatok
 • 2003-2006. OTKA pályázat T/043374. Témacím: A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában (Penke Olga)
 • TéT-BALATON magyar-francia kutatási program, 1998-1999 (Témacím: Régions, Nations, Europe) (J. Nagy László)
 • Société Diderot (France) pályázati támogatása. Témacím: Diderot2013Hongrie (Penke Olga)

PhD-képzés

PhD előadások 1995 és 2017 között a francia irodalom doktori képzésben:
 • Memoár, történetírás, regény.
 • Történelemfilozófia, történetírás. Irodalom és filozófia.
 • A felvilágosodás műfajai. Az esszé. A dialógus. A mese és a novella.
 • A francia és a magyar felvilágosodás kapcsolatai.
 • Az útleírás műfajának sajátosságai és szerepe a kultúrák találkozásában.
 • Művészetkritika, esztétika, festészetelmélet.

Megvédett disszertációk a témában:

 • Kovács Katalin: L’expression des passions dans la pensée picturale de Diderot et de ses prédécesseurs (thèse en co-tutelle, Párizs-Szeged, 2001, témavezetők: René Démoris – Penke Olga)
 • Szász Géza: L’image de la Hongrie en France, dans les récits de voyage et dans la presse, 1837-1847 (thèse en co-tutelle, Angers-Szeged 2002, témavezetők: Jacques-Guy Petit – Penke Olga)
 • Csíky Gábor: Fascination de la mort dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand (thèse en co-tutelle, Párizs-Szeged 2002, témavezetők: Philippe Hamon – Penke Olga)
 • Ádám Anikó: L’esthétique du vague chez Chateaubriand (2003, témavezető Penke Olga)
 • Balázs Péter: La philosophie politique et morale du marquis d’Argenson (thèse en co-tutelle, Párizs-Szeged, 2004, témavezetők: Jean-Fabien Spitz és Penke Olga)
 • Burján Monika: A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között (2004, témavezető: Penke Olga)
 • Granasztói Olga: Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon. 1770-1810 (2006, témavezető: Penke Olga)
 • Pál Ágnes: Levelezés és levélregény határán: Roger de Bussy-Rabutin gróf és Sévigné márkiné levelezése – 1697 (2007, témavezető: Kovács Ilona)
 • Kovács Eszter: Le voyage dans l’oeuvre de Diderot (thèse en co-tutelle, Lyon-Szeged, 2008, témavezetők: Catherine-Volpilhac Auger – Penke Olga)
 • Kis Zsuzsa Eszter: L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire, (thèse en co-tutelle, Lyon-Szeged, 2010, témavezetők: Catherine-Volpilhac Auger – Penke Olga)
 • Székesi Dóra: Emberkép Diderot filozófiájában (2012, témavezető: Penke Olga)

Folyamatban lévő disszertációk:

 • Szűr Zsófia: Az érzékek szerepe a XVII. és XVIII. századi francia festészetelméletben (témavezető: Bartha-Kovács Katalin)
 • Fenyvesiné Prohászka Erzsébet: Az embert ábrázoló kis műfajok a XVIII. századi festészetelméletben (témavezető: Bartha-Kovács Katalin)
 • Sulyok Anita: Casanova, az európai utazó (témavezető: Szász Géza)
 • Orbázi Melinda: Utazás és én-keresés Alain-René Lesage pikareszk trilógiájában (témavezetők: Penke Olga és Szász Géza)
 • Molnár Luca: Une mise en lumière de l’histoire du goût français au travers de la réception littéraire de Jean-Antoine Watteau (témavezetők: Florence Boulerie és Bartha-Kovács Katalin)
 • Aradi Csenge: A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista, és ágostoni hatású XVII. századi francia prózában (témavezetők: Balázs Péter és Penke Olga)
 • Szabolcs Enikő: A romok poétikája a francia neoklasszicizmus és a preromantika időszakában, Diderot-tól Chateaubriand-ig (témavezető: Bartha-Kovács Katalin)

Nemzetközi kapcsolatok:

 • École Normale Supérieure de Lyon
 • Université Paris I (Département de Philosophie)
 • Université Paris 3 centre CERLAV (Centre de Recherches Littérature et Arts visuels)
 • Université d’Angers, Département d’histoire (HIRES)
 • CRLV (Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages), Franciaország
 • Université Bordeaux Montaigne CEREC (Centre de Recherches sur l’Europe Classique: XVIIe et XVIIIe siècles)

 

Frankofón Kulturális Interakciók Kutatócsoport  (FraKIK)

Groupe de Recherche d’Art, de Littérature et de Philosophie Interactif (GRALPhI)

A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének kezdeményezésére jött létre 2016-ban azzal a céllal, hogy összefogja a modern kulturális frankofónia körül szórványosan megjelenő kutatásokat. A kutatócsoport a posztstrukturalizmus és pragmatizmus diszpozitívája felől, eltérő intézményi és diszciplináris beágyazottsággal (filozófia, esztétika, irodalomtudomány, művészettörténet) a francia nyelvű irodalom, kultúra, filozófia és művészetek kortárs társadalmi elrendeződéseit, ökológiáját vizsgálja. A FraKIK-GRALPhI különösen fogékony a diszciplínák határain folyó működések leírására, teoretikus megragadására; a tudomány művelését társadalmi cselekvésként, interakcióként értelmezi, vagyis azon igyekszik, hogy társadalmi hálózatai révén a kortárs frankofón kultúrát és diskurzusait komplex módon, dinamikus terek létrehozásával tegye láthatóvá, konferenciák, kiadványok, workshopok, kiállítások, filmszemlék és egyéb események megrendezésével.

A FraKIKGRALPhI körül kialakult csoport a kortárs francia irodalmi doktori képzésben aktív doktoranduszokat, illetve az ott fokozatot szerzett kutatókat fogja össze, az irodalom értelmezési horizontját a francia posztstukturalista elméleti iskolák (Julia Kristeva, Roland Barthes, Michel Foucault) irodalomszemléletéhez köti. Az ikonikus, narratív vagy téri fordulatok mentén azonban egyre kitüntetettebb helyet tulajdonít a Gilles Deleuze és Félix Guattari munkáiból kibontakozó irodalomszemlélet megértésének. E körből kerülnek ki az első Deleuze-fordítások, vagyis ez az iskola a magyarországi Deleuze-recepció egyik fontos helye.

A doktori iskola körül működő tudományos szakmai közösség 2015 tavaszán a Deleuze-Aktuális workshop  szervezésével azt a célt tűzte maga elé, hogy megszólítja a magyarországi Deleuze-olvasókat. A velük kialakított közös munka eredménye az első magyarországi nemzetközi Deleuze-konferencia megszervezése Szegeden (Modulation-Deleuze, 2015), valamint a Tiszatáj folyóirat 2016. szeptemberi számában megjelent Deleuze-blokk, amely a korábbi évek közös kutatásának eredményeit tanulmányok formájában teszi közzé.

A kutatócsoport tagjai irodalmárok, esztéták, filozófusok, illetve a velük együtt kutató doktorandusz hallgatók. Mindannyiuk munkája valamilyen formában a kortárs francia-frankofón kultúra teréhez kapcsolódik. Ilyen jellegű frankofón interdiszciplináris szakmai együttműködés egyedülálló a hazai felsőoktatás frakofón berkeiben.

A kutatócsoport tagjai:
 • Bandura Gabriella, SZTE-Paris 8 co-tutelle predoktor
 • Delsart, Éloïse, SZTE-Université de Limoges, co-tutelle doktorandusz, dokumentumfilm rendező
 • Devésa, Jean-Michel, Université de Limoges, XX. századi, kortárs frankofón irodalmár
 • Farkas Henrik, PhD, filozófus, fordító
 • Fekete Vali, SZTE Filozófiai Doktori iskola, doktorandusz, művészettörténész, kurátor
 • Gyimesi Timea, SZTE Francia Tanszék, irodalmár
 • Harmath Erzsébet, SZTE PhD
 • Karácsonyi Judit, SZTE Francia Tanszék, tanársegéd, predoktor
 • Lipták-Pikó Judit, SZTE predoktor
 • Moldvay Tamás, PhD, filozófus, fordító
 • Pál Gyöngyi SZTE-Rennes 2, PhD, posztdoktor
 • Pál-Kovács Ramona, SZTE, PhD irodalmár, Montreal
 • Ripoll, Ricard, UAB, Barcelona, irodalmár
 • Seregi Tamás ELTE, Esztétika tanszék, esztéta, fordító
 • Váraljai Anna SZTE Filozófia Tanszék, tanársegéd, ELTE-predoktor, költő, esztéta;

 

A kutatócsoport elérhetősége: gralphi.szeged@gmail.com