Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító, valamint társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés

Tanterv megtekintése (Francia társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács)

Általános célkitűzések:
Olyan magasan kvalifikált szakemberek képzése, akik a művelt anyanyelvihez közelítő idegen nyelvi készségeik és széleskörű háttérismereteik alapján elsajátították a szaknyelvi szövegek fordításának elméleti alapjait és gyakorlati technikáit, a modern fordítás-segítő eszközök használatát, valamint a különféle tolmácsolási helyzetekben alkalmazandó technikákat, és ezek birtokában képesek a helyi, regionális és nemzetközi piacon önálló, minőségi munkára.

Tanterv:
A képzés 4 féléves, esti tagozatos, fordítás- és tolmácsoláselméleti előadásokból, társadalomtudományi, gazdasági és jogi fordítási gyakorlatokból, liaison, konszekutív és szinkron tomácsolási gyakorlatokból áll. A képzés különös hangsúlyt helyez a kontrasztív országismeretre és az Európa-tanulmányokra. A tolmács szakirányon a 2. félév végén készségfelmérő szűrővizsga van, a képzés záróvizsgával zárul. Megszerezhető összkreditszám a szakfordító szakirányon: 48 kredit, a szakfordító és tolmács szakirányon: 70 kredit.

Az oktatás minősége:
A képzés valamennyi oktatója képesített és gyakorló szakfordító és tolmács, valamennyien a szakfordítás, terminológia, tolmácsoláselmélet és tolmácsolásoktatás módszertana körében végeznek kutatásokat. Többen tudományos fokozattal rendelkeznek.
A minőségi oktatást a kari konferencia- és tolmácsterem, nyelvi laborok, és számítógépes termek biztosítják, valamint rengeteg könyv áll a képzésben résztvevő hallgatók számára.