Szakdolgozati témák alapszakos (BA) szakdolgozatokhoz

Farkas Ildikó

  • Az európai uniós jogszabályok terminológiai problémái
  • Az európai uniós politikai diskurzus
  • A magyar nyelv indoeurópaivá válása az uniós jogszabályokban
  • A magyarra fordított európai uniós szövegek információs szerkezete
  • Szótár és fordítás
  • Neologizmusok a francia nyelvben
  • Jövevényszavak a francia nyelvben
  • Kétnyelvű (francia-magyar-francia) és egynyelvű (francia) szótárak szerkesztési alapelveinek összehasonlító elemzése

Gécseg Zsuzsanna

 • A mai francia nyelv fonetikai jelenségei a különféle diskurzustípusokban
 • A mai francia nyelv morfológiai és szintaktikai jelenségei a különféle szövegtípusokban
 • A mai francia beszélt nyelv
 • Nyelvi jelenségek kontrasztív vizsgálata (francia-magyar, francia-angol)

Gyimesi Timea

 • Le roman français du XXe siècle, le roman contemporain et de l’extrême-contemporain
 • Autobiographies et autofictions contemporaines (N. Sarraute, A. Robbe-Grillet, M. Tournier, M. Duras, M. Darrieussecq, E. Chevillard, Le Clézio, P. Modiano)
 • La paralittérature : le roman policier et le polar (P. Modiano, F. Vargas,  J. Echenoz, T. Viel, etc.)

Karácsonyi Judit

 • La novellisation contemporaine

Kovács Katalin

 • Les différents styles et époques artistiques
 • La littérature française des XVIIIe-XIXe siècles
 • Les rapports de la peinture et de la littérature
 • La stylistique littéraire

Szász Géza

 • La représentation dans le presse d’un fait de la France contemporaine
 • Histoire des relations franco-hongroises
 • Écriture et représentations dans les récits de voyage

Figyelem!
Az egyes témákhoz kapcsolódó előfeltételekről és egyéb követelményekről az érintett oktatók adnak felvilágosítást!