Nemzetközi Partnerségi kettős diploma MA

  • A Limoges-i Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi kara által a nemzetközi partnerségben kibocsátandó kettős diplomáról szóló megállapodás értelmében az SZTE BTK Francia Tanszéke által hirdetett Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzésre felvételt nyert hallgatónak, amennyiben szakmai felkészültsége erre alkalmassá teszi, lehetősége van részt venni a kettős diplomát adó közös képzésben.
  • A kettős diplomát adó képzés  a Tanszék által meghirdetett mesterképzéssel 85 %-ban harmonizált; a nem harmonizált tárgyak teljesítésére a partnerintézményben kerül sor, ahol a hallgató  kötelező jelleggel 1 félévet tölt. A megegyezés értelmében a 3. félévet.
  • A hallgató a partnerintézménybe Erasmus + (vagy Campus Mundi) mobilitással jut el.
  • A partnerintézményben  30 kreditnyi kurzust teljesít, amely a kettős diploma kibocsátásának  szigorú előfeltétele. (Amennyiben nem sikerül mind a 30 kreditet megszereznie 1 félév alatt, akkor lehetősége van meghosszabbítani a tartózkodását.)
  • A hallgató az anyaintézményében ír szakdolgozatot.
  • A hallgató a képzésért nem fizet tandíjat a partneregyetemen (sem).