Témaválasztás

Farkas Ildikó

  • Az európai uniós jogszabályok terminológiai problémái
  • Az európai uniós politikai diskurzus
  • A magyar nyelv indoeurópaivá válása az uniós jogszabályokban
  • A magyarra fordított európai uniós szövegek információs szerkezete
  • Szótár és fordítás
  • Neologizmusok a francia nyelvben
  • Jövevényszavak a francia nyelvben
  • Kétnyelvű (francia-magyar-francia) és egynyelvű (francia) szótárak szerkesztési alapelveinek összehasonlító elemzése

Gécseg Zsuzsanna

 • A mai francia nyelv fonetikai jelenségei a különféle diskurzustípusokban
 • A mai francia nyelv morfológiai és szintaktikai jelenségei a különféle szövegtípusokban
 • A mai francia beszélt nyelv
 • Nyelvi jelenségek kontrasztív vizsgálata (francia-magyar, francia-angol)

Gyimesi Timea

 • Le roman français du XXe siècle, le roman contemporain et de l’extrême-contemporain
 • Autobiographies et autofictions contemporaines (N. Sarraute, A. Robbe-Grillet, M. Tournier, M. Duras, M. Darrieussecq, E. Chevillard, Le Clézio, P. Modiano)
 • La paralittérature : le roman policier et le polar (P. Modiano, F. Vargas,  J. Echenoz, T. Viel, etc.)

Karácsonyi Judit

 • La novellisation contemporaine

Kovács Katalin

 • Les différents styles et époques artistiques
 • La littérature française des XVIIIe-XIXe siècles
 • Les rapports de la peinture et de la littérature
 • La stylistique littéraire

Szász Géza

 • La représentation dans le presse d’un fait de la France contemporaine
 • Histoire des relations franco-hongroises
 • Écriture et représentations dans les récits de voyage

Figyelem!
Az egyes témákhoz kapcsolódó előfeltételekről és egyéb követelményekről az érintett oktatók adnak felvilágosítást!

Farkas Ildikó

 • Az európai uniós jogszabályok terminológiai problémái
 • Az európai uniós politikai diskurzus
 • A magyar nyelv indoeurópaivá válása az uniós jogszabályokban
 • A magyarra fordított európai uniós szövegek információs szerkezete
 • Szótár és fordítás
 • Neologizmusok a francia nyelvben
 • Jövevényszavak a francia nyelvben
 • Kétnyelvű (francia-magyar-francia) és egynyelvű (francia) szótárak szerkesztési alapelveinek összehasonlító elemzése

Gécseg Zsuzsanna

 • Információs tagolás a különféle írott és beszélt diskurzustípusokban
 • Nyelvi jelenségek kontrasztív vizsgálata (francia-magyar, francia-angol)
 • A mai francia beszélt nyelv fonetikai, lexikai és szintaktikai jelenségei
 • Direkt és indirekt beszédaktusok a különféle kommunikációs típusokban
 • Interakció-elemzés (spontán társalgás, televíziós vitaműsorok, internetes fórumok, stb.)
 • A francia nyelvű elektronikus kommunikáció

Gyimesi Timea

 • Le roman français et francophone moderne et postmoderne
 • Sujets et espaces dans la littérature contemporaine et extrême-contemporaine d’expression française  (N. Sarraute, A. Robbe-Grillet, R. Barthes, M. Tournier, M. Duras, M. Darrieussecq, E. Chevillard, Le Clézio, P. Modiano, etc.)
 • Littérature, théories poststructuralistes, philosophie (J. Kristeva, R. Barthes, A. Compagnon, J-M. Schaeffer, B. Westphal, Y. Citton, P. Bayard, F. Moretti,  G. Deleuze, F. Guattari, M. Foucault, J. Derrida, etc.)
 • Texte et image (Sémiologie de l’image, tournant iconique,théorie et pratique) (R. Barthes, J.-M. Schaeffer, etc.)

Karácsonyi Judit

 • La novellisation contemporaine
 • Entre littérature et cinéma
 • La sémiotique de l’image cinématographique

Kovács Katalin

 •  Théorie, philosophie et critique d’art des XVIIe-XIXe siècles (p. ex. théorie des styles artistiques, théories de l’affectivité, la peinture et les sens, la réception des oeuvres d’art, les légendes d’artistes, examen d’une notion: la couleur, la grâce, la manière, le sentiment, etc.)
 • Interférences entre la littérature et la peinture des XVIIe-XIXe siècles (genres littéraires et picturaux, réception littéraire des oeuvres picturaux, etc.)

Szász Géza

 • Histoire des faits sociaux de la France (XIXe-XXe siècles)
 • Les transformations de la représentation de l’Autre en France (XVIIIe-XXe siècles)
 • Présentation critique d’un récit de voyage (XVIIIe-XXe siècles)
 • Analyse d’un aspect ou d’un thème choisi de la littérature des voyages
 • Analyse de la représentation des événements contemporains par la presse française
 • Feltételek:
  • Legalább 2 db civilizációtörténeti, illetve utazási irodalmi speckoll. teljesítése
  • Előzetes tájékozódás a választott témakörben.
  • A fent megadott témákból legfeljebb 3 szakdolgozó munkájának irányítását tudom vállalni.