Sajátos formai és tartalmi előírások képzésenként

Szakdolgozatot olyan témából lehet írni, amely a Tanszék alapszakos oktatási programjában szerepel (francia irodalom, francia nyelvészet, francia művelődéstörténet és országismeret), amelyet a témavezető jóváhagyott, és amelyhez a legfontosabb szakirodalom magyarországi könyvtárakban, illetve az interneten rendelkezésre áll. A szakdolgozatot kizárólag a Tanszék valamely oktatójának irányításával készítheti el a hallgató. A dolgozatnak a saját vizsgálatokon túl legalább 1 szakkönyv és 6 szaktanulmány feldolgozásán kell alapulnia.

A BA-szakdolgozat francia nyelven, szóközök nélkül minimum 45 000 és legfeljebb 80 000 leütés terjedelemben (A4-es lapméretben), Times New Roman betűtípussal, 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a dolgozat esetleges Függeléke a megadott terjedelmen felül értendő. A Függelék terjedelme nem haladhatja meg a főszöveg terjedelmének 30 százalékát. A standard margó mindenütt 2,5 cm.

A Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon készített szakdolgozat egyéni kutatáson alapuló, önálló eredményt vagy magas fokú szintézist tartalmazó tudományos munka, amelyet a Tanszék által megállapított szakmai, nyelvi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Alapkövetelmény az átgondolt koncepció, az áttekinthető szerkezet, a logikus gondolatmenet és a szakirodalom megfelelő feldolgozása, kezelése. Civilizációtörténeti téma esetén a vizsgált korszakból származó elsődleges forrás feltárása is kötelező. Szakdolgozatot olyan témából lehet írni, amely a Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés oktatási programjában szerepel, amelyet a témavezető jóváhagyott, és amelyhez a legfontosabb szakirodalom magyarországi könyvtárakban, illetve az interneten rendelkezésre áll. A témaválasztásnál irányadónak tekintendő a tanszéki oktatók által megadott témajegyzék. A szakdolgozatot a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék valamely oktatójának irányításával kell elkészíteni. A dolgozatnak a saját vizsgálatokon túl legalább 2 szakkönyv és 8 szakcikk feldolgozásán kell alapulnia.

Az MA-szakdolgozat francia nyelven, A4-es lapméretben, 75-100 ezer karakteres terjedelemben (szóközök nélkül), Times New Roman betűtípussal, 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a dolgozat esetleges Függeléke a 75-100 ezer karakter terjedelmen felül értendő. A Függelék terjedelme nem haladhatja meg a főszöveg terjedelmének 30 százalékát. A standard margó mindenütt 2,5 cm.

A két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsgán megvédeni. A Francia nyelv, irodalom és kultúra osztatlan tanárszakon készített szakdolgozat egyéni kutatáson alapuló, önálló eredményt vagy magas fokú szintézist tartalmazó tudományos munka, amelyet a Tanszék által megállapított szakmai, nyelvi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Alapkövetelmény az átgondolt koncepció, az áttekinthető szerkezet, a logikus gondolatmenet és a szakirodalom megfelelő feldolgozása, kezelése. Civilizációtörténeti téma esetén a vizsgált korszakból származó elsődleges forrás feltárása is kötelező. A Francia nyelv, irodalom és kultúra osztatlan tanárszakon szakdolgozatot olyan témából lehet írni, amely a Tanszék osztatlan tanár szakos oktatási programjában szerepel (francia irodalom, francia nyelvészet, francia művelődéstörténet és országismeret, a francia nyelv tanításának módszertana), amelyet a témavezető jóváhagyott, és amelyhez a legfontosabb szakirodalom magyarországi könyvtárakban, illetve az interneten rendelkezésre áll. A szakdolgozatot kizárólag a Tanszék valamely oktatójának irányításával készítheti el a hallgató. A dolgozatnak a saját vizsgálatokon túl legalább 2 szakkönyv és 8 szaktanulmány feldolgozásán kell alapulnia.

Az osztatlan tanár szakos szakdolgozat francia nyelven, A4-es lapméretben, 40 oldalas, de legalább 80 ezer karakteres terjedelemben (szóközök nélkül), Times New Roman betűtípussal, 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a dolgozat esetleges Függeléke a 80 ezer karakter terjedelmen felül értendő. A Függelék terjedelme nem haladhatja meg a főszöveg terjedelmének 30 százalékát. A standard margó mindenütt 2,5 cm.