Szakmai tételsor

OSZTATLAN TANÁRI ZÁRÓVIZSGA 2019

 Szakmai tételsor:

  1.  A frankofónia fogalma, története, posztmodern interpretációi és megjelenési formái
  2.  A jelenkori francia társadalom kultúraváltó folyamatai
  3.  A francia képzőművészetek a klasszikus korokban
  4.  A francia képzőművészetek a modern és posztmodern korokban
  5.  A francia regény a XVIII-XIX. században
  6.  Francia irodalom, filozófia és társművészetei a századfordulótól a felszabadulásig
  7.  A modern és posztmodern francia nyelvű próza és filozófia az 1950-es évektől napjainkig
  8.  A francia költészet nagy korszakai a XIX-XX. században
  9.  A standard francia nyelv hangtanának, morfológiájának és szintaxisának alapvető jellemzői
  10.  A nem standard francia nyelvváltozatok