Osztatlan és rövid ciklusú tanárképzés

Francia nyelv és kultúra tanára

  1. Érettségivel rendelkezőknek
  2. MA diplomával rendelkezők
  3. Főiskolai diplomával rendelkezőknek

1. Érettségivel — 

Általános célkitűzések:

A képzés célja a köznevelésben, valamint a felnőttképzésben a francia nyelv és kultúra tantárgy tanítására, továbbá iskolai pedagógiai feladatok ellátására, pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására történő felkészítés.

A képzés felépítése:

Első diplomát adó képzés esetén: a 12 féléves, szakpáros rendszerben folyó képzés keretében a hallgató az első tíz félév során mindkét szakján, illetve a tanári mesterségre felkészítő pedagógiai-pszichológiai modul keretében szerzi meg a tudásközvetítéshez nélkülözhetetlen szakmai ismereteket; a 11-12. félév során iskolai gyakorlaton vesz részt.

Francia nyelv és kultúra tanára képzés keretében nyelvi, nyelvészeti, irodalmi és országismereti előadások és szemináriumok révén biztosítjuk az ismeretek átadását. Szem előtt tartva azt a célt, hogy a franciatanár egyúttal mesterszintű nyelvhasználó is legyen, a francia szakos tárgyak esetében az oktatás kizárólagos nyelve a francia.

A szakpáros osztatlan tanárképzés végén a hallgató szakdolgozatot készít és véd meg.

Teljesítendő kreditszám: 360

2. MA diplomával —

Francia nyelv és kultúra mesterszakos végzettséggel ún. rövid ciklusú, 2 féléves képzés keretében szerezhető tanári diploma.  A 2 félév során a tanárjelölt a tanári mesterségre felkészítő pedagógiai-pszichológiai modul anyagát végzi el, illetve iskolai gyakorlaton vesz részt. (A pedagógiai-pszichológiai modul tárgyainak oktatása magyar nyelven zajlik.)

Teljesítendő kreditszám: 60 (ugyanis az MA végzettséggel érkezők érvényesítik ez addigi tanulmányaik során szerzett kreditjeiket, azaz a BA 180 és  az MA 120 kreditjét: a rövid ciklusú képzés során tehát csak a fennmaradó 60 kreditet kell megszerezniük)

Továbbtanulási lehetőségek:

Doktori (PhD) képzés bármely olyan területen, ahol a francia szakos osztatlan tanári oklevél bemeneti feltételként elfogadott (pl. francia irodalom, neveléstudomány)

3. Főiskolai diplomával

Francia nyelvtanári főiskolai végzettséggel ún. rövid ciklusú, 2 féléves képzés keretében szerezhető középiskolai franciatanári diploma. (2 féléves franciatanári azonos tanári diplomához).

Hálótervek:

  1. OT_FRAT_N_2018
  2.   Rövid ciklusú franciatanári_2 féléves
  3.  2_féléves_franciatanár_azonos_tanári