PhD – Doktori képzés

Képzés leírások

A Francia Tanszéken folyó doktori képzés az SZTE Bölcsészet-  és Társadalomtudományi kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának egyik programja.

Vezetője:

Gyimesi Timea, hab. PhD egyetemi docens

Témavezetők:

Gyimesi Timea
Karácsonyi Judit
Kovács Katalin
Pál Gyöngyi
Szász Géza

 

A FRANCIA NYELVŰ IRODALMAK ÉS KULTÚRÁK program  a francia nyelven, francia nyelvi környezetben megjelenő irodalmak (irodalom, utazási irodalom, fotóirodalom), valamint a kultúra egyéb, nem szövegszerű formáinak műfaji és mediális kritériumok mentén (irodalmi műfajok, vizuális médiumok, hibrid alakulatok) századokon átívelő kutatását célozza a 18. századtól  a 21. századig, eltérő diszciplináris területek  bevonásával, modern és posztmodern tudományelméleti előfeltevések mentén, hagyományos és posztstrukturalista elméleti keretben (recepciókutatás, magyar-francia eszmetörténet, poétika, narratológia, szemiotika, műfajelmélet, művészetelmélet, geokritika, kognitív narratológia).

Témaajánlatok :

  • a modern memoárirodalom kialakulása
  • önéletírás és önfikció
  • rövid prózai műfajok (esszé, dialógus, levél és levélregény, irodalmi sajtó, mese-filozofikus mese, novella, töredék)
  • filozofikus történetírás sajátosságai
  • útleírás és útirajz
  • kortárs minor műfajok
  • mediális hibriditás
  • művészetfilozófia és vizualitás

A képzés 8 félévének szakaszai:

  1. Képzési és kutatási szakasz – 4 félév, teljesítendő: min. 120k (amely kötelező a komplex szigorlattal zárul)
  2. Kutatási és disszertáló szakasz – 4 félév, teljesítendő: min. 120k

 


Jelentkezés menete a doktori képzésre

A közelmúltban fokozatot szerzett PhD hallgatóink

Aradi Csenge Eszter

PhD

Témavezető
Dr. Penke Olga és Dr. Balázs Péter

Doktori tanulmányok ideje
2015 –
Kutatási terület
A kognitív metaforaelmélet irodalom- és diskurzuselemzésben való alkalmazásai; alkalmazott kognitív nyelvészet; kulturális nyelvészet.
Válogatott publikációk

2017:

Aradi Csenge Eszter: A kognitív metafora diszkurzív szerepe a XVII. századi janzenista ihletettségű francia prózában – Pascal és La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata, megjelent: JATE Press Szeged, a Szegedi Tudományegyetem Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpontjának “Programok és tanulmányok” c. kötetében., pp. 23-32
dokumentum típusa: Könyvrészlet/Szaktanulmány
nyelv: magyar

Aradi Csenge Eszter: A kognitív metafora diskurzusteremtő ereje a 17. századi janzenista ihletettségű francia irodalomban, kitekintéssel Mikes Törökországi leveleire, ITK, 2017/1. szám, pp. 99-113
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
nyelv: magyar

Aradi Csenge Eszter: es Malebranchismes des Lumières. Études sur les réceptions contrastées de la philosophie de Malebranche,fin XVII et XVIII siècles, études réunies par Delphine Antoine-Mahut, Studi Francesi, LXI (181), recenzió, pp. 150-151
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk
nyelv: francia

2016: 

Aradi Csenge Eszter: William F. Edmiston, Sade: Queer Theorist. Fiche lecture, STUDI FRANCESI 178:(LX/1), 127., pp. 127-127
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk
nyelv: francia

2015:

Aradi Csenge Eszter: Qui Adheret Deo Unus Spiritus Est: The Discursive Role of the Body Metaphor in Pascal’s Pensées – A Study, International Journal of Humanities and Social Sciences 4, 35-43., pp. 35-43
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikk
nyelv: angol

Aradi Csenge Eszter: William F. Edmiston. Sade: queer theorist. Recenzió, HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 1(61. évf.),117-118., pp. 117-118
dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk
nyelv: magyar

Aradi Csenge Eszter: La métaphore cognitive dans l’oeuvre de Pascal – Analyse de discours dans les Pensées, In: Acta Romanica I Tomus XXIX Studia Iuvenum, JATEPress: Szeged, 2015, 13-22., pp. 13-22
dokumentum típusa: Könyvrészlet/Szaktanulmány
nyelv: francia

Aradi Csenge Eszter: La métaphore conceptuelle dans le discours pascalien: comment la métaphore du corps et du coeur humain établit-elle la cohérence textuelle et argumentative?, n:Modeles et modélisation en linguistique, littérature, traductologie et didactique, sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et Grazína Vetulani, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, pp. 139-156
dokumentum típusa: Konferenciacikk/Előadás vagy poszter cikke
nyelv: francia

2014:

Aradi Csenge Eszter: Diskurzusok a 17. századi nőről és házasságról – Molière és Wycherley vígjátékainak összehasonlító elemzése alapján, In: Vajda Zoltán (szerk.) Tehetségek a tudomány horizontján: válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hallgatóinak tudományos munkáiból. 430 p., pp. 78-92dokumentum típusa: Könyvrészlet/Szaktanulmánynyelv: magyar

Aradi Csenge Eszter: Conceptual Metaphor in Discourses of Women and Marriage in Seventeenth-Century Comedy, JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES 10, 19-27, pp. 19-27dokumentum típusa: Folyóiratcikk/Szakcikknyelv: angol

Megjelenés alatt:

2017:

La métaphore conceptuelle dans le discours moralisateur sur l’amour-propre au dix-septième siècle – Pascal et La Rochefoucauld. A 2016-os zágrábi Francontraste konferencia második kötetében jelenik meg, várhatóan novemberben.

A Diachronic Investigation of the Great Chain of Being Metaphor in Religious and Political Discourses of Early Modern and Enlightenment Philosophy. Megjelenik az IJHSS 2017/07. számában

2017-2018 A telci konferencia tanulmányaEzen felül van egy elfogadott recenzióm a Helikonba Székesi Dóri könyvéből, elvileg még 2017-ben megjelenik.

 

Bandura Gabriella

PhD

Témavezető
Dr. Gyimesi Timea

Doktori tanulmányok ideje
2012-
Kutatási terület
Kortárs francia irodalom. Irodalom és a kognitív tudomány.
Válogatott publikációk

Kognitív kartográfia Éric Chevillard és Anne Garréta műveiben”, in Szövegek között, 19/2015, 166-181,

La littérature et les sciences cognitives : tableau synthétique d’une approche possible”, in Acta Romanica, Tomus XXIX, Szeged, JatePress, 2015, 23-35.

„La déficience de l’écriture chez Éric Chevillard et Anne Garréta, enjeux cognitifs”, in Caietele Echinox, Cluj-Napoca & Valenciennes, 31/ 2016, 138-150.

„Littérature et sciences cognitives : apports et légitimité d’une lecture transversale”, in Carnets, Revue électronique d’études françaises, Lisszabon, 9/ 2017, 182-192.

Lipták-Pikó Judit

PhD

Témavezető
Dr. Gyimesi Timea

Doktori tanulmányok ideje
2012-
Kutatási terület
Marie Darrieussecq kortárs francia írónő bizonyos műveinek elemzése a percepció, észlelés, fikció, plágium és stílus fogalmakon keresztül
Publikációk és önéletrajz
Válogatott publikációk

Rapport sur l’affaire Darrieussecq in Svet literatury/Le monde de la littérature : Analyse de texte –Intertextualité. Prague : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, pp. 174-181.

Jelentés a Darrieussecq-ügyről [Rapport sur l’affaire Darrieussecq] in Szövegek között (no XIX) Szeged, 2015, pp. 141-165.

Qui voit les fantômes ? Analyse du roman Naissance des fantômes de Marie Darrieussecq in Acta Romanica/Tomus XXIX/ Lire, écrire, construire. Szeged : JatePress, 2015, pp. 81-91.

 

Karácsonyi Judit

egyetemi tanársegéd

Elérhetőség

Iroda: SZTE-BTK főépület (Egyetem u. 2.),
Francia Tanszék (2.emelet)

Telefon: +36 (62) 34 43 08

Email: karijudi@yahoo.fr

Miért tanítok?
Számomra az oktatás elsősorban közös célok felé vezető utat jelent. Nyitottságra ösztönző, folyamatos változásra, fejlődésre motiváló találkozásokat, párbeszéden alapuló tapasztalatcserét. Olyan műhelymunkát, melynek során a kölcsönös energiabefektetés mellett az újdonságra adott pozitív reakciók dominálnak. És az persze már csak hab a tortán, hogy mindeközben érdekes embereket ismerhetek meg.
Kutatási terület
Irodalomelmélet és filmtudomány kapcsolódási pontjai, intermedialitás-elméletek, adaptáció, novellizáció.
Válogatott publikációk

« Visages à la frontière du cinéma et de la littérature », CHIMERES, n° 89, 2016: Potentialités cinémas, p. 195-203.

« Novellisation contemporaine : une littérature qui émerge de l’image », Cahiers Echinox, vol. 31., 2016 : La trahison des images, la déficience des langues, p. 159-168.

« Du film au roman : La novellisation contemporaine et son modèle », Modèle et modélisation, en linguistique, littérature, traductologie et didactique, sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et Grażyna Vetulani, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Lask, 2015, p.157-167.

« Fictions and Realities : On the margins of Barbara Loden’s Wanda and Nathalie Léger’s Supplément à la vie de Barbara Loden », Americana – E-Journal of American Studies in Hungary, vol. X., n°1, 2014, ISSN : 1787-4637.

« Pour une rhétorique de l’image », Acta Romanica, Tomus XXII, 2003, p.167-175.

 

Jelenlegi PhD hallgatóink

R. Molnár Luca

Doktorjelölt
Témavezető
Dr. Bartha-Kovács Katalin

Doktori tanulmányok ideje
2015 –

Kutatási terület
XVIII. századi művészetelmélet, művészetfelfogás, ízlésváltozás; Jean-Antoine Watteau művészete és az arról szóló írások.
Válogatott publikációk

Enchantement sans baguette magique : le merveilleux, l’enchantement et la magie dans l’œuvre d’Antoine Watteau”. In Kovács, K., Gyimesi, T. és Szász, G. (szerk.) Acta Romanica. Tomus XXIX. Lire, écrire, construire. Szeged, JATEPress, 2015, pp. 93-104.

De La Roque aux Goncourt: L’art de Watteau à la lumière de sa réception littéraire”. In Vajda, Z. (szerk.) Tehetségek a tudomány horizontján. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2014, pp. 109-122.

Les deux niveaux de l’invisible dans l’œuvre de Frida Kahlo”. In Tureková, A. és Karul R. (szerk.) Ostium. L’Invisible et le visible. Pusté Úl’any (Szlovákia), Schola Philosophica, 2015, pp. 121-131.

« L’art et la nature réunis par Wateaux» – Le rôle de la nature et de l’imaginaire dans l’art de Watteau”. In: Drsková, K. (szerk.) Nature(s): Actes de la XXIIème Université d’été de l’Association Jan Hus (Opera Romanica). Ceske Budejovice (Csehország),Jihoceska univerzita, 2015, pp. 91-104.

Az eltűnt álom nyomában – az álom fogalma Jean-Antoine Watteau festészetében”. In: Keresztes, G. (szerk.) Tavaszi Szél 2016 Tanulmánykötet. II. kötet: Hittudomány, irodalomtudomány, kémia- és környezettudomány, kommunikáció-tudomány, közgazdaságtudomány. Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016. pp. 82-90.

L’évolution de la hiérarchie des genres picturaux en France entre 1667 et 1737″. In Bene, A. (szerk.), Panorama des études françaises en Europe centrale, Acta Romanica Quinqueecclesienis, Tomus IV. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2017, pp. 115-128.

„À la recherche du rêve perdu. Songe et rêve dans l’œuvre de Jean-Antoine Watteau ». In : Bălă, L. (szerk.), Analyse de discours et d’œuvres à la croisée des disciplines. Sarrebruck (Németország), Éditions universitaires européennes, pp. 153-168.

„Singeries, ironie et illusion: les arabesques de Jean-Antoine Watteau”
(publikálásra elfogadott, a Hermann kiadó (Párizs) fogja megjelentetni. A publikáció várható ideje: 2017)

Szabolcs Enikő

PhD hallgató

Témavezető
Dr. Bartha-Kovács Katalin

Doktori tanulmányok ideje
2012-
Kutatási terület
A „romok poétikája” Diderot-tól Chateaubriand-ig
Válogatott publikációk

Cikkek, tanulmányok
« La ruine dans le Salon de 1767 de Diderot » in Acta Romanica Quinqueecclesiensis t. IV. « Panorama des études françaises en Europe centrale » sous la dir. A. Bene, Pécs, 2017, p. 93-106.

« La place de l’enfant dans la société et dans la famille chez Diderot » in Acta Romanica, t. XXIX « Lire, écrire, construire », éd. par K. Kovács, T. Gyimesi et G. Szász, Szeged, JATEPress, 2015, p. 127-138.

« Les esquisses de Greuze et de Hubert Robert dans les Salons de Diderot » in Acta Romanica, t. XXIX « Lire, écrire, construire », éd. par K. Kovács, T. Gyimesi et G. Szász, Szeged, JATEPress, 2015, p. 139-152.

Megjelenés alatt
« A romok poétikája a francia neoklasszicizmus és a preromantika időszakában: Diderot-tól Chateaubriand-ig » in Programok és tanulmányok, ‘Felvilágosodás | Lumières | Enlightenment | Aufklärung’, szerk. Bartha-Kovács K., Penke O., Szász G., Szeged, JATEPress, 2017.

« L’influence de la théorie rousseauiste de l’éducation sur Denis Diderot » in Language and Culture Journal (Slovaquie)

Könyvismertetések, recenziók
« M. Egana et O. Schefer (Dir.) : Esthétique des ruines. Poïétique de la destruction. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 158. ‘Arts contemporains’ ». Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2017/1. (“A százéves dada”), p. 157-158.

« Gaillard, A., Goffi, J-Y., Roukhomovsky, B. et Roux, S. (dir) L’automate : modèle, métaphore, machine, merveille. Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2013. 508. ’Collection Mirabilia’ ». Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 2015/4. (“Az ólomévek kultúrája és utóélete – A terrorizmus az olasz művészetekben és irodalomban”), p. 579-580.

A képzés hálóterve

Maquette D