Minor és szakirányú továbbképzés

Felvételi kritérium:

Bármilyen szakos hallgatónak, felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga francia nyelvből, illetve ennek hiányában a szak által gondozott belső szintfelmérő követelményének teljesítése.

Ismertető:

A francia minor képzés lehetőséget teremt a már előzetesen francia nyelvi ismeretekkel rendelkező, nem francia szakos hallgatók számára, hogy francia nyelvi és kulturális ismereteiket elmélyítsék. A specializáció hallgatói jártasságot szereznek francia nyelvű előadások követésében, illetve szemináriumokon való részvételben. A képzésben a nyelvfejlesztő jelleg dominál, így a hallgatók elsősorban gyakorlati órákon vehetnek részt kiválóan felkészült, a nyelvfejlesztés terén évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanárok, illetve francia anyanyelvi lektorok vezetésével. A szakmai ismeretek átadása francia nyelven történik.
A minor képzés a felvételi követelményeket teljesítő bármely szakos BA/BSc-hallgató számára felvehető. Kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik a későbbiekben francia nyelvterületen kívánnak élni és dolgozni, akiknek tanulmányaik vagy munkájuk során a francia nyelv és civilizáció ismerete előnyt jelent, illetve mindazoknak, akik a francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés keretében kívánják tanulmányaikat folytatni.

Továbbtanulási lehetőségek:

  • Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon, majd ezt követően a Francia irodalom doktori programon, illetve 2 féléves franciatanár szakon
  • megfelelő angol nyelvtudás birtokában Fordító és tolmács mesterszakon (francia-angol specializáción)
  • Az alapszakos diploma megszerzését követően a két szakos tanári diploma is megszerezhető, ha a főszaknak van tanárszak-megfelelője. Ebben az esetben a főszaknak és a középhaladó francia minor szaknak megfelelő kétszakos osztatlan tanárképzésen a sikeres felvételt követően 100 + 50 kredit jóváírásra kerül az alapszakos teljesítések alapján.