MA

Francia nyelv, irodalom és kultúra MA


Általános célkitűzések:

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A képzés felépítése:

A 4 féléves mesterképzés háromféle kurzust tartalmaz: az elméleti alapozás, a szakmai törzsmodul és a differenciált szakmai ismeretek kurzusait.

Az elméleti alapozás anyaga: a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és a művelődéstörténet kutatási irányzatai és eredményei, interdiszciplináris kapcsolódási pontok és megközelítések, módszertani ismeretek.

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: általános és szaknyelvi fejlesztés, a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és az irodalmi interpretáció, valamint a művelődéstörténet kérdései, irányzatai, eredményei.

A „differenciált szakmai ismeretek” modul két kötelezően választandó specializációt foglal magában a képzés második félévétől kezdődően: a Francia nyelvészeti specializációt és a Francia irodalmi és művelődéstörténeti specializációt.

Teljesítendő kreditszám: 120, melyből

  • 94 kreditet tesz ki az elméleti alapozás, a szakmai törzsanyag és a specializáció és
  • 6 kreditet a szabadon választható kurzusok.

Továbbtanulási lehetőségek:

  • doktori tanulmányok francia irodalomból
  • doktori tanulmányok francia nyelvészetből
  • 2 féléves egyszakos franciatanár szak