TDK – OTDK

A TDK (Tudományos Diákkör) a tudományos kutatás kezdete, az a fórum, ahol a hallgató oktatói segítséggel, egyéni témavezetéssel tanórán kívül egy számára érdekes téma kutatásába kap módszertani és szakmai bevezetőt. A TDK-zás folyamata számtalan készséget fejleszt, számtalan kompetenciát alakít ki.  Javítja a szóbeli prezentációs készséget, növeli a problémaérzékenységet, fejleszti a kritikai és elemzőkészséget, egyszóval a gondolkodást.

A TDK-zással lehetőség nyílik arra, hogy a hallgató

 • diákköri tudományos felolvasáson
 • tanszéki vagy kari diákköri konferencián, országos versenyen (OTDK)
 • konzultáción
 • meghívott vendégelőadók által tartott előadáson
 • tehetséggondozó workshopon
 • kutatószemináriumon vegyen részt.

Elvégzett kutatása eredményeit a hallgató egy tudományos dolgozatban fejti ki francia vagy magyar nyelven, majd bemutatja azt a tanszéki vagy a kari TDK-fordulón.  A jól sikerült dolgozat országos megmérettetésére a két évenként megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), előzetes bírálói eljárást követően kerül sor, ahol a TDK-zó hallgató összemérheti tudását, tudományos felkészültségét és előadói képességét a kortárs fiatal kutatókkal.

Mire jó az OTDK-n való eredményes szereplés (helyezés, különdíj, Pro Scientia Aranyérem)? Nem hanyagolható szempont, hogy az országosan elért eredményt a Doktori Iskolákba való felvételi pontszámításakor figyelembe veszik. A TDK-zás tehát  kifejezetten ajánlott mindazoknak, akiket vonz a kutatói pálya, és tanulmányaikat valamely doktori képzésben szeretnék folytatni.

Az utóbbi évek ésszerű szabályozásai folytán a TDK-dolgozat diplomamunka is lehet! És megfordítva is: egy jól sikerült diplomamunkával (BA és MA szinten is) lehetőség van TDK-ra jelentkezni!

Az SZTE BTK Tudományos diákköreinek működési szabályzata

OTDK-eredményeink

1995. XXII. OTDK – Debrecen

 • Kovács Katalin (I. helyezés) (Francia irodalom)
 • Filó Réka (Francia irodalom)

1999. XXIV. OTDK – Pécs

 • Kérchy Anna (Francia irodalom)

2001. XXV. OTDK http://otdt.hu/hu/xxv-otdk-eredmenyek

2003. XXVI. OTDK – http://otdt.hu/upload/files/Human26.pdf

 • Körös Anikó (II. helyezés) (Francia irodalom)
 • Pál Gyöngyi (III. helyezés) (Francia irodalom)
 • Kis Zsuzsa Eszter (Francia irodalom)
 • Kisdi Nóra (Francia irodalom)
 • Váradi Márta (Francia irodalom)

2005. XXVII. OTDK – http://otdt.hu/hu/xxvii-otdk-eredmenyek

 • Kovács Flóra (II. helyezés) (Francia irodalom)
 • Kis Zsuzsa Eszter (III. helyezés) (Francia irodalom)
 • Tóth Ágnes (III. helyezés) (Francia irodalom)
 • Székesi Dóra (Francia irodalom)
 • Gárdos Zoltán (Francia irodalom)

2007. XXVIII. OTDK – http://otdt.hu/upload/files/06%20_2007%20[web]_human.PDF

 • Székesi Dóra (I. helyezés) (Francia irodalom)
 • Prohászka Erzsébet (Különdíj) (Művészettörténet szekció)
 • Szűcs Ágota (Francia irodalom)
 • Peer Klára (Francia irodalom)
 • Kovács Orsolya  (Francia irodalom)

2009. XXIX. OTDK – http://otdt.hu/hu/xxix-otdk-eredmenyek

 • Bandura Gabriella  (I. helyezés + különdíj) (Francia irodalom)
 • Rauzs Olga Sarolta (II. helyezés) (Francia irodalom)
 • Galicza Zsófia (Alkalmazott nyelvészet)
 • Szűr Zsófia (III. helyezés) (Művelődés- és művészettörténet)
 • Varró Katalin (Művelődés- és művészettörténet)

2011. XXX. OTDK – http://otdt.hu/hu/xxx-otdk-eredmenyek

 • Bandura Gabriella (II. helyezés) (Francia és frankofón irodalom)
 • Salamon Orsolya  (II. helyezés) (Francia és frankofón irodalom)
 • Bagdács Zsuzsa (II. helyezés) (Modern nyelvek irodalma )
 • Lipták-Pikó Judit (Francia és frankofón irodalom)

 2013. XXXI. OTDK – http://otdt.hu/hu/otdk-rezume?ResumeSearchForm%5Botdk_szam%5D=31

 • Orbázi Melinda (II. helyezés) (Francia irodalom)
 • Molnár Luca (Francia irodalom)
 • Hering Noémi (Francia irodalom)
 • Aradi Csenge (III. helyezés) (Összehasonlító irodalomtudomány)
 • Bodóné Hofecker Zsuzsanna (Összehasonlító irodalomtudomány)

2015. XXXII. OTDK – http://otdt.hu/hu/otdk-rezume?ResumeSearchForm%5Botdk_szam%5D=32

 • Ferencz Éva (Francia irodalom)
 • Molnár Luca (Francia irodalom)
 • Szabolcs Enikő (2 dolgozattal) (Francia irodalom)

2017. XXXIII. OTDK – http://otdk.hu/

 • Mihályi Dorottya (II. helyezés) (Egyetemes történelem 1945 után)

2019 tavasza XXXIV. OTDK – http://otdk.hu/hu/aktualis

 • Turai Eszter (I. helyezés, különdíj)
 • Tóth Imola