Frankofón specializáció

FRANKOFÓNIA A DIGITÁLIS KORBAN

A Frankofónia a digitális korban specializáció egy 4 féléves, 50 kredites teljes mértékben francia nyelvű képzés, amely modern tematikája és hatékony tudáskezelése folytán a kortárs társadalmi környezet igényeinek és elvárásainak magasan megfelel.

Az inter- és multidiszciplinaritás jegyében elgondolt Frankofónia a digitális korban specializáció, amely a tudásfeldolgozását tekintve a kortárs multimediális környezet, illetve a modern multimediális kommunikációs eszközök  támogatására épít, a frankofóniát mint interkulturális, azaz kultúrák közti, egy adott nyelven (francia) létrejövő kommunikációt gondolja el.
A specializáció 5 modulból áll (Diakrón és szinkrón frankofóniák, Frankofónia az EU-ban, Multimediáluis társadalom és gazdaság, A francia nyelv regionális változatai, Frankofón interkulturális mediációk), amelyek során az irodalmi, kulturális, művészeti, történelmi, társadalmi, gazdasági, nyelvészeti és speciális nyelvi ismeretek a modern digitális világgal való összefüggésben kerülnek tanulmányozásra.

A specializáció az európai és az Európán kívüli frankofóniák kulturális és társadalmi öröksége vizsgálatán túl a kortárs mediális térben aktuálisan keletkező információk kezelésére, a kulturális (irodalmi, művészeti), társadalmi (politikai) és gazdasági ismeretek kreatív tanulmányozására irányul. Ezzel jelentősen hozzájárul a társadalmi-kulturális jelenségek komplex, holisztikus megértéséhez, valamint nagyban elősegíti e területekhez kötődő francia nyelvi kompetencia fejlesztését.

A Frankofónia a digitális korban a téma újszerűsége és főként újszerű kezelése folytán nem kizárólag a magyar és külföldi francia alapszakos hallgatóink igényeit elégíti ki, de vonzó lehet minden olyan, a francia szakirányon kívülről érkező franciául tudó bölcsészhallgató számára, aki képes a képzésre való B2 szintű nyelvtudás bekerülési feltételének megfelelni, melynek ellenőrzése egy nyelvi szintfelmérő révén történik.

Hálóterv itt: Frankofónia_SPEC_2019