Francia nyelvészet doktori képzés

Képzés leírása

Tanterv megtekintése

A francia nyelvészeti PhD-program célja olyan szakemberek képzése, akik önálló kutatómunkát képesek folytatni a francia nyelvészet több részterületén is az alábbiakból:

  1. Francia lexikológia, lexikográfia
  2. Fordításelmélet és nyelvfilozófia
  3. Francia szintaxis
  4. Francia fonetika és fonológia

A képzés első része elméleti nyelvészeti alapozást ad az Elméleti Nyelvészeti Doktori Iskola alapozó kurzusainak segítségével. A továbbiakban a hallgatók betekintést kapnak a XX. századi francia nyelvészet történetébe és kontrasztív nyelvészetbe, majd szakterületi érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a fenti témakörökben meghirdetett kurzusok közül. A PhD-program oktatói gárdáját a szegedi oktatókon kívül neves budapesti és franciaországi nyelvészek alkotják. Iskolánk szoros kutatói és oktatói kapcsolatokat ápol az Université de Paris 3 és az Université de Paris 7 egyetemekkel.