Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor


Felvételi kritérium:

Bármilyen alapszakos hallgatónak, felvételi követelmény: emelt szintű érettségi vagy középfokú C nyelvvizsga francia nyelvből.

Ismertető:

A 4 féléves, 50 kredites minor képzés célja, hogy a már előzetesen francia nyelvi tanulmányokat folytató és nyelvtudásukat igazolni tudó, de BA-szinten nem a romanisztika szak francia szakirányát választó hallgatók francia nyelvi és kulturális ismereteit bővítse, és francia nyelvű előadások és szemináriumok követésére, illetve az azokon való részvételre alkalmassá tegye.

A képzésben a nyelvfejlesztő jelleg dominál. Ebből következően elsősorban gyakorlati órákon vehetnek részt a hallgatók, kiválóan felkészült, a nyelvfejlesztés terén évtizedes tapasztalatokkal rendelkező tanárok, illetve francia anyanyelvi lektorok vezetésével. Az irodalmi és civilizációs ismeretek átadása francia nyelven történik, az egyes témák és korok szakértői által tartott előadások keretében.

Kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik a későbbiekben francia nyelvterületen kívánnak élni és dolgozni, illetve akiknek tanulmányaik vagy munkájuk során a francia nyelv és civilizáció ismerete előnyt jelent.

Továbbtanulási lehetőségek:

  • Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon, majd ezt követően a Francia irodalom doktori programon vagy a Francia nyelvészet doktori programon, illetve 2 féléves franciatanár szakon
  • megfelelő angol nyelvtudás birtokában Fordító és tolmács mesterszakon (francia-angol specializáción)
  • Az alapszakos diploma megszerzését követően a két szakos tanári diploma is megszerezhető, ha a főszaknak van tanárszak-megfelelője. Ebben az esetben a főszaknak és a középhaladó francia minor szaknak megfelelő kétszakos osztatlan tanárképzésen a sikeres felvételt követően 100 + 50 kredit jóváírásra kerül az alapszakos teljesítések alapján.