FraKIK – GRALPhI

Frankofón Kulturális Interakciók Kutatócsoport  (FraKIK)

Groupe de Recherche d’Art, de Littérature et de Philosophie Interactif (GRALPhI)

A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének kezdeményezésére jött létre 2016-ban azzal a céllal, hogy összefogja a modern kulturális frankofónia körül szórványosan megjelenő kutatásokat. A kutatócsoport a posztstrukturalizmus és pragmatizmus diszpozitívája felől, eltérő intézményi és diszciplináris beágyazottsággal (filozófia, esztétika, irodalomtudomány, művészettörténet) a francia nyelvű irodalom, kultúra, filozófia és művészetek kortárs társadalmi elrendeződéseit, ökológiáját vizsgálja. A FraKIK-GRALPhI különösen fogékony a diszciplínák határain folyó működések leírására, teoretikus megragadására; a tudomány művelését társadalmi cselekvésként, interakcióként értelmezi, vagyis azon igyekszik, hogy társadalmi hálózatai révén a kortárs frankofón kultúrát és diskurzusait komplex módon, dinamikus terek létrehozásával tegye láthatóvá, konferenciák, kiadványok, workshopok, kiállítások, filmszemlék és egyéb események megrendezésével.

A FraKIKGRALPhI körül kialakult csoport a kortárs francia irodalmi doktori képzésben aktív doktoranduszokat, illetve az ott fokozatot szerzett kutatókat fogja össze, az irodalom értelmezési horizontját a francia posztstukturalista elméleti iskolák (Julia Kristeva, Roland Barthes, Michel Foucault) irodalomszemléletéhez köti. Az ikonikus, narratív vagy téri fordulatok mentén azonban egyre kitüntetettebb helyet tulajdonít a Gilles Deleuze és Félix Guattari munkáiból kibontakozó irodalomszemlélet megértésének. E körből kerülnek ki az első Deleuze-fordítások, vagyis ez az iskola a magyarországi Deleuze-recepció egyik fontos helye.

A doktori iskola körül működő tudományos szakmai közösség 2015 tavaszán a Deleuze-Aktuális workshop  szervezésével azt a célt tűzte maga elé, hogy megszólítja a magyarországi Deleuze-olvasókat. A velük kialakított közös munka eredménye az első magyarországi nemzetközi Deleuze-konferencia megszervezése Szegeden (Modulation-Deleuze, 2015), valamint a Tiszatáj folyóirat 2016. szeptemberi számában megjelent Deleuze-blokk, amely a korábbi évek közös kutatásának eredményeit tanulmányok formájában teszi közzé.

A kutatócsoport tagjai irodalmárok, esztéták, filozófusok, illetve a velük együtt kutató doktorandusz hallgatók. Mindannyiuk munkája valamilyen formában a kortárs francia-frankofón kultúra teréhez kapcsolódik. Ilyen jellegű frankofón interdiszciplináris szakmai együttműködés egyedülálló a hazai felsőoktatás frakofón berkeiben.

A kutatócsoport tagjai:
 • Bandura Gabriella, SZTE-Paris 8 co-tutelle predoktor
 • Delsart, Éloïse, SZTE-Université de Limoges, co-tutelle doktorandusz, dokumentumfilm rendező
 • Devésa, Jean-Michel, Université de Limoges, XX. századi, kortárs frankofón irodalmár
 • Farkas Henrik, PhD, filozófus, fordító
 • Fekete Vali, SZTE Filozófiai Doktori iskola, doktorandusz, művészettörténész, kurátor
 • Gyimesi Timea, SZTE Francia Tanszék, irodalmár
 • Harmath Erzsébet, SZTE PhD
 • Karácsonyi Judit, SZTE Francia Tanszék, tanársegéd, predoktor
 • Lipták-Pikó Judit, SZTE predoktor
 • Moldvay Tamás, PhD, filozófus, fordító
 • Pál Gyöngyi SZTE-Rennes 2, PhD, posztdoktor
 • Pál-Kovács Ramona, SZTE, PhD irodalmár, Montreal
 • Ripoll, Ricard, UAB, Barcelona, irodalmár
 • Seregi Tamás ELTE, Esztétika tanszék, esztéta, fordító
 • Váraljai Anna SZTE Filozófia Tanszék, tanársegéd, ELTE-predoktor, költő, esztéta;

 

A kutatócsoport elérhetősége: gralphi.szeged@gmail.com