Francia irodalom doktori képzés

A Francia Tanszéken folyó doktori képzés az SZTE Bölcsészet-  és Társadalomtudományi kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának egyik programja.

Vezetője:

Gyimesi Timea, hab. PhD egyetemi docens

Témavezetők:

Gyimesi Timea
Karácsonyi Judit
Kovács Katalin
Pál Gyöngyi
Szász Géza

 

A FRANCIA NYELVŰ IRODALMAK ÉS KULTÚRÁK program  a francia nyelven, francia nyelvi környezetben megjelenő irodalmak (irodalom, utazási irodalom, fotóirodalom), valamint a kultúra egyéb, nem szövegszerű formáinak műfaji és mediális kritériumok mentén (irodalmi műfajok, vizuális médiumok, hibrid alakulatok) századokon átívelő kutatását célozza a 18. századtól  a 21. századig, eltérő diszciplináris területek  bevonásával, modern és posztmodern tudományelméleti előfeltevések mentén, hagyományos és posztstrukturalista elméleti keretben (recepciókutatás, magyar-francia eszmetörténet, poétika, narratológia, szemiotika, műfajelmélet, művészetelmélet, geokritika, kognitív narratológia).

Témaajánlatok :

  • a modern memoárirodalom kialakulása
  • önéletírás és önfikció
  • rövid prózai műfajok (esszé, dialógus, levél és levélregény, irodalmi sajtó, mese-filozofikus mese, novella, töredék)
  • filozofikus történetírás sajátosságai
  • útleírás és útirajz
  • kortárs minor műfajok
  • mediális hibriditás
  • művészetfilozófia és vizualitás

A képzés 8 félévének szakaszai:

  1. Képzési és kutatási szakasz – 4 félév, teljesítendő: min. 120k (amely kötelező a komplex szigorlattal zárul)
  2. Kutatási és disszertáló szakasz – 4 félév, teljesítendő: min. 120k