Francia fordító specializáció (BA-képzés)

Tanterv megtekintése

A specializáció célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a köznyelvi és a szakszövegek fordításának alapelveibe és eljárásaiba, valamint az, hogy a hallgatók idegen nyelvi készségeit (szöveg- és beszédértési, valamint írásbeli és szóbeli kifejezőkészségének) elmélyítse civilizációs témakörök köré szerveződő szövegek és hangos anyagok alapján. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a fordítás elméleti oldalával is, a hagyományos és modern fordításelméletek főbb kérdéseivel, kulcsfogalmaival, célkitűzéseivel.