Fordítói verseny

Szíves figyelmükbe ajánlom a következő felhívást!
A Magyar Kanadisták Egyesülete, a Magyar Műfordítók Egyesületével, Kanada magyarországi Nagykövetségével, a Budapesti Francia Intézettel, az Egyetemközi Francia Központtal és a Franciatanárok Magyarországi Egyesületével karöltve műfordítói pályázatot hirdet középiskolások, egyetemi hallgatók, illetve 15 és 35 év közötti fiatalok részére.

A pályázat célja, hogy népszerűsítse Kanadát, a nyelvi és kulturális sokszínűséget, az angol nyelv közvetítő szerepe mellett a frankofóniát, és láthatóvá tegye a műfordítást.

A pályázók műfajtól és korszaktól függetlenül francia nyelvű kanadai irodalmi prózai szövegek magyar nyelvű fordításával pályázhatnak. A pályamunkák terjedelme ne legyen kevesebb 10 000 leütésnél és ne haladja meg a 20 000 leütést. Egy pályázó akár több fordítással is pályázhat, illetve társfordításban készített pályaműveket is elfogadunk.

A pályázat beadásának határideje: 2020. január 10. A pályamunkákat a meghirdető szervezetek és intézmények tagjaiból, valamint neves műfordítókból álló zsűri értékeli.

A pályázati eredmények kihirdetésére, illetve a díjkiosztó ünnepségre 2020 márciusában, a frankofón ünnep során Kanada magyarországi Nagykövetsége által szervezett rendezvényen kerül sor.

A pályamunkákat az alábbi e-mailcímre várják a szervezők: traduction.francophonie@gmail.com