Az irodalmi vagy művelődéstörténeti témájú dolgozatokban alkalmazott hivatkozás

A művekből vagy a szakirodalomból származó idézetek vagy utalások esetében a dolgozat szövegében lábjegyzet-hivatkozás szerepeljen, és az adott oldal alján lábjegyzetben adjuk meg a szerző nevét, keresztnevét, a hivatkozott mű címét (dőlt betűvel), a kiadás helyét és időpontját, valamint a hivatkozott mű oldalszámát, az alábbiak szerint:

DESCARTES, René, Les passions de l’âme, Paris, GF-Flammarion, 1996, p. 197.

A műből vett idézet esetében, amennyiben az egy sornál hosszabb, baloldalon 1,25 cm-rel beljebb kezdjük az idézet egészét, 10-es betűnagysággal, és a jobb oldalon a főszöveggel megegyező helyen záródjon. Az idézet 1-es sorközzel készül.

A szakdolgozat végén Références bibliographiques-ban kell megadni, betűrendben, az idézett művek teljes referenciáit, a forrásokat és szakirodalmat különválasztva. Az alábbiak szerint történjen a hivatkozás:

  • Könyvek esetében fel kell tüntetni a szerző vezetéknevét (nagy betűkkel), keresztnevét, a könyv címét (kurziválva), a kiadás helyét, a kiadó nevét, a kiadás időpontját. A felsorolt adatokat vesszővel választjuk el egymástól és a hivatkozást pont zárja le. Példa:
    ARASSE, Daniel, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, 1992.
  • Folyóiratcikkek esetében az idézett cikk címét idézőjelbe kell tenni, utána következik a folyóirat címe kurziválva, a kötetszám, a megjelenés időpontja és az oldalszámok. Példa:
    DELON, Michel, « La beauté du crime », Europe, n° 601, 1984, p. 73-83.
  • Gyűjteményes kötetben közölt tanulmány esetében a tanulmány címe idézőjelek között szerepeljen, utána in következik, majd a kötet címe kurziválva, a kiadás helye, a kiadó neve, a kiadás időpontja és az oldalszámok. Példa:
    MENANT, Sylvain, « Les fins de la peinture selon l’abbé Du Bos », in Les fins de la peinture, textes réunis par René Démoris, Paris, Desjonquères, 1990, p. 152-168.

A már hivatkozott könyvek illetve cikkek újbóli idézésénél elegendő Op. cit. megjelölés után megadni az oldalszámot, de ha ugyanattól a szerzőtől felváltva több műre hivatkozunk, akkor a szerző nevét és a mű címét ki kell írni.

Lábjegyzeteknél a következő rövidítéseket kell használni: t. (tome – kötet); ch. (chapitre – fejezet); p. (page(s) – oldal(ak)); op. cit. (korábban idézett mű); ibid. (ugyanott, csak az előző referenciára utalhat); v. (lásd); cf. (vesd össze), infra (ld. lentebb); supra (ld. fentebb).
Gyakran használt művek esetében ajánlatos rövidíteni, a rövidítéseket az első referencia esetében vagy a szakdolgozat végén rövidítés jegyzékben (Liste des abréviations) kell feloldani.