Alapvizsga

Az alapvizsga, az egyetemi tanulmányok I. alapozó évét (BA  1 és OT 1) lezáró komplex nyelvi vizsga.

A vizsga részei:

Írásbeli rész

  • Írottszöveg-értési feladat: írott szöveghez tartozó feladatlap kitöltése.
  • Hallottszöveg-értési feladat: 3-4 perces hallott szöveghez tartozó feladatlap kitöltése. A feladatlap kérdései mérik a globális és részletes megértést, valamint a szókincsre vonatkozó ismereteket.
  •  Szövegalkotás: megadott hosszúságú szöveg önálló alkotása a nyelvfejlesztési órákon tárgyalt valamely témában.

Szóbeli rész

  • A hallgató a vizsgáztató 5-6 szóban elhangzó kérdése alapján – amelyek érinthetik a tanév során tárgyalt témák bármelyikét – az adott témákról kérdésenként 2-3 percben, felkészülési idő nélkül kifejti gondolatait.
  • Képi stimulus (fénykép/rajz) alapján érvelő beszéd (4-5 perc).

Fontos tudnivalók az alapvizsgával kapcsolatban

  • a vizsgára a hallgatónak a Neptunban kell jelentkeznie;
  • az alapvizsga előfeltétele a Leíró nyelvtan kollokvium sikeres teljesítése;
  • a szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli esetén kezdhető meg;
  • bármelyik vizsgarész sikertelensége esetén a hallgatónak csak a sikertelen részt kell megismételnie.

http://fr.u-szeged.hu/wp-content/uploads/2020/04/Alapvizsga_leírás_2020.pdf