Alapszakos (BA) szakdolgozatok

Szakdolgozatot olyan témából lehet írni, amely a Tanszék alapszakos oktatási programjában szerepel (francia irodalom, francia nyelvészet, francia művelődéstörténet és országismeret), amelyet a témavezető jóváhagyott, és amelyhez a legfontosabb szakirodalom magyarországi könyvtárakban, illetve az interneten rendelkezésre áll. A szakdolgozatot kizárólag a Tanszék valamely oktatójának irányításával készítheti el a hallgató. A dolgozatnak a saját vizsgálatokon túl legalább 1 szakkönyv és 6 szaktanulmány feldolgozásán kell alapulnia.

A BA-szakdolgozat francia nyelven, legalább 20, de legfeljebb 35 oldal terjedelemben (A4-es lapméretben), Times New Roman betűtípussal, 12-es pontméretben, 1,5-es sorközzel megírt önálló munka, melyben a tartalom- és irodalomjegyzék, valamint a dolgozat esetleges Függeléke a 20-35 oldal terjedelmen felül értendő. A Függelék terjedelme nem haladhatja meg a főszöveg terjedelmének 30 százalékát. A standard margó mindenütt 2,5 cm.