A nyelvészeti témájú dolgozatokban vagy – opcionálisan – az irodalmi témájú dolgozatokban alkalmazott hivatkozás

Idézetek vagy utalások esetében a dolgozat szövegében ne szerepeljen bibliográfiai utalás a szerző nevén és a hivatkozott mű évszámán (idézetnél az oldalszámon) kívül. Az idézet mögött zárójelben csak ennyit kell írni, például:

« … » (DOMINICY 1984, p. 97).

 • A betűrendbe szedett bibliográfiában, a Références bibliographiques-ban kell megadni az idézett könyv összes adatát, az alábbiak szerint:
  DOMINICY, M. (1984), La naissance de la grammaire moderne : langage, logique et philosophie à Port-Royal. Bruxelles, Éd. Pierre Mardaga
  Minden hivatkozás esetében tehát legyen feltüntetve a szerző vezetékneve, a keresztneve kezdőbetűje, a kiadás éve zárójelben, a könyv címe (dőlt betűvel), a kiadás helye és a kiadó neve.
 • Ha folyóiratcikkre hivatkozunk, akkor a bibliográfiában az idézett cikk címét idézőjelek közé kell tenni, és a folyóirat címét kell kurziválni. Példa:
  LADMIRAL, J.-R. (1981), « Entre les lignes, entre les langues », Revue d’Esthétique 1, p. 67- 78.
 • Ha tanulmánykötetben megjelent cikkre hivatkozunk, a tanulmány címe idézőjelek között szerepeljen, utána in következik, majd a szerkesztő(k) neve, a kötet címe kurziválva, a kiadás helye és az oldalszámok. Példa:
  CAHNÉ, P. (1997), “La syntaxe du poétique”. In: KLEIBER, Georges & RIEGEL, Martin (éds.), Les formes du sens. Éditions Duculot, Bruxelles, p. 51- 58.
  Több szerző esetén az első szerző kezdőbetűjénél szerepeltessük a művet.
  A felhasznált műből nem kell feltétlenül idéznünk, utalhatunk is rá, pl. D’après DOMINICY (1984), l’étude du langage figure parmi les activités les plus anciennes et les plus théorisées.
 • Internetről, elektronikus újságokból vagy más forrásanyagból is lehet idézni. Ezek a Bibliográfia végén egy blokkban szerepeljenek. Ha elektronikus forrás alapján hivatkozunk, akkor feltüntetendő:
  • a dokumentum szerzőjének a neve,
  • a dokumentum címe, vagy idézőjelek között az alcím, in a dokumentum címe dőlt betűkkel szedve, a város neve, az intézmény neve,
  • a dokumentum megalkotásának ideje,
  • a meglátogatott weboldal elektronikus címe szögletes zárójelek között,
  • a dokumentum meglátogatásának ideje kerek zárójelek között.
   Példa:
   LECLERC, Jacques, « La période féodale : l’ancien français » in L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, 31 décembre 2001,[http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HIST_FR_s3_Ancien-français.htm], (3 janvier 2002).
 • Ha elektronikus újságcikkre vagy szaktanulmányra hivatkozunk, vagy ebből idézünk, akkor a referenciák megadása a következőképpen történik: a cikk címét tegyük idézőjelbe, ezt kövesse a forrás vagy a szerző neve, ezután következik dőlt betűvel a folyóirat web-elnevezése, a cikk megjelenésének időpontja, végül az elérhetőségének pontos megjelölése (szögletes zárójelek között) zárja a hivatkozott tételt.
  Példa:
  « Deux attentats affaiblissent le pouvoir afghan » par Service Web, Libération-fr., 05 septembre 2002. [http://www.liberation.com/page.php?Article=51256#].